Image
ผ้าสต๊อก, ผ้ากันน้ำ, ผ้าร่ม

ความเป็นมา

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจขายผ้าสต๊อกมาตั้งแต่  ปี 2550 จากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันซึ่งมีประสบการณ์การจัดหาและสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่มีประสบการณ์การผลิตอันยาวนาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่เชื่อถือจากลูกค้าผู้ผลิตสินค้าแบรนเนมต่างๆ ชั้นนำของโลก แรกเริ่มโดยนำเข้าผ้าสต๊อกและมาทำตลาดเอง ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ใช้ตัดเสื้อและกางเกง โดยมีเนื้อผ้าต่างๆ เช่นโพลีเอสเตอร์ คอตตอน และผ้าลินิน ธุรกิจการค้าก็ค่อยๆ เติบโตขึ้น

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรและนำเข้าผ้าสต๊อกคุณภาพดีจากโรงงานผลิตในต่างประเทศ มีสินค้าหลายหลากให้เลือก เช่น ผ้าสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้ากางเกง ผ้าร่ม ผ้าเคลือบพียู ผ้าทอลาย ผ้าพิมพ์ลาย และผ้าคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ จัดจำหน่ายทั้งปลีกและขายส่ง ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้บริษัทฯ มีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บผ้าสต๊อกสินค้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีปริมาณที่มากพอไว้บริการลูกค้า

Image

จึงเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ผ้าสต๊อกซึ่งมักเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1.รอยต่อของเส้นด้ายเกินมากกว่าข้อกำหนด

2.ความยาวของผ้าต่อม้วนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3. สีหรือลายที่ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อย ซึ่งต้องใช้เครื่องตรวจสอบจึงจะพบความแตกต่างด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถเห็นความแตกต่างนั้น

ผ้าสต๊อก จึงมีคนเข้าใจผิดว่าผ้าสต๊อกเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ มีตำหนิและโรงงานผู้ผลิตขายทิ้ง แต่แท้ที่จริงแล้ว ผ้าสต๊อกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเช่นเดียวกับสินค้าเกรดเอเพียงแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น โรงงานจึงต้องคัดออก ผ้าเหล่านี้โรงงานจะรวบรวมไว้เพื่อรอจำหน่าย  และเรียกขานสินค้าเหล่านี้ว่า    ผ้าสต๊อก  ดังนั้นผ้าสต๊อกจึงเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีเหมือนผ้าเกรดเอ แต่ราคาจำหน่ายไม่สามารถขายได้เท่ากับสินค้าเกรดเอ

นอกจากนี้ผ้าสต๊อกยังเกิดจากสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตสินค้าแล้วภายหลังมีการยกเลิกหรือทิ้งคำสั่งซื้อไม่ว่าเหตุผลใดใด ผู้ผลิตจำเป็นต้องเก็บสินค้าไว้เพื่อขายให้ลูกค้ารายอื่นซึ่งอาจใช้เวลานานในการหาลูกค้าที่มีความต้องการตรงกับสินค้าที่มีอยู่ สินค้าดังกล่าวก็จัดอยู่ในประเภทผ้าสต๊อกในความหมายของวงการค้าผ้า ราคาขายผ้าสต๊อกจึงต้องลดต่ำกว่าราคาเดิมเพื่อจูงใจให้สามารถขายสินค้าเหล่านั้น ดังนั้นผ้าสต๊อกจึงไม่ใช่สินค้าที่มีคุณภาพต่ำอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นสินค้าคุณภาพดีเหมือนเช่นสินค้าเกรดเอ กลุ่มลูกค้าของผ้าสต๊อกจึงเป็นตลาดของผู้ผลิตรายย่อย  เช่นกลุ่ม เอสเอ็มอีที่มีกำลังซื้อไม่มาก ไม่สามารถสั่งซื้อคราวละมากๆ  จึงไม่สามารถกำหนดสีกำหนดลายและคุณสมบัติของผ้าตามความต้องการของตนได้ สินค้าที่ตลาดกลุ่มนี้ผลิตก็จะเป็นสินค้าสำหรับกลุ่มผู้บริโภคตลาดกลางค่อนไปทางกลุ่มลูกค้าตลาดล่าง  สินค้าที่ผลิตได้จึงมีจำนวนจำกัด จำหน่ายหมดแล้วหมดเลยหาอีกไม่ได้